Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:23:32

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 7 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 25