Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:58:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28