Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 18:09:21

Poprawka 2

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 30