Narzędzia:

Ustawa o dokumentach publicznych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:19:39

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25