Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-10-2018 godz. 17:48:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28