Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 26-10-2018 godz. 17:08:00

Poprawka 1, 4

Za: 19 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 25