Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 26-10-2018 godz. 17:34:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25