Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:27:35

Poprawka 12

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26