Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 18:10:09

Poprawka 4

Za: 17 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 27