Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:27:00

Poprawka 9, 24, 40, 47

Za: 72 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26