Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 18:09:02

Poprawka 1

Za: 70 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27