Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:32:15

Poprawka 37

Za: 24 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25