Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:27:19

Poprawka 10

Za: 23 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28