Narzędzia:

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:14:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25