Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-10-2018 godz. 18:00:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28