Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:58:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29