Narzędzia:

Ustawa o dokumentach publicznych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:17:52

Poprawka 4

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27