Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:24:49

Poprawka 3, 14, 32

Za: 22 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26