Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:33:33

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 65 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 26