Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Dnia 26-10-2018 godz. 17:20:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 26