Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:47:43

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27