Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:29:23

Poprawka 23, 39

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27