Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:44:27

Poprawka 1

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 27