Narzędzia:

Dnia 26-10-2018 godz. 13:16:58

Za: 18 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 70