Narzędzia:

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Dnia 26-10-2018 godz. 17:25:43

Poprawka 5, 13

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25