Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 26-10-2018 godz. 17:21:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25