Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26-10-2018 godz. 18:08:35

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28