Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Dnia 26-10-2018 godz. 17:56:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 27