Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


11 i 12 stycznia 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Wniosek o podjęcie uchwały


3
Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Powołanie Ludwika Koteckiego


4
Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Powołanie Przemysława Litwiniuka


5
Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Wniosek o podjęcie uchwały


6
Ustawa budżetowa na rok 2022

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 1


8
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 2


9
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 3


10
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 4


11
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 5


12
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 6


13
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 7


14
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 8


15
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 9


16
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 10


17
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 11


18
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 12, 13


19
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 14


20
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 15


21
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 16


22
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 17


23
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 18


24
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 19


25
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 20


26
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 21


27
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 22


28
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 23


29
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 24


30
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 25


31
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 26


32
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 27


33
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 28


34
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 29


35
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 30


36
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 31


37
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 32


38
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 33


39
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 34


40
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 35


41
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 36


42
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 37


43
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 38


44
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 39


45
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 40


46
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 41


47
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 42


48
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 43


49
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 44


50
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 45


51
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 46


52
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 47


53
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 48


54
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 49


55
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 50


56
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 51


57
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 52


58
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 53


59
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 54


60
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 55


61
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 56


62
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 57


63
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 58


64
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 59


65
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 60


66
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 61


67
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 62


68
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 63


69
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 64


70
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 65


71
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 66


72
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 67


73
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 68


74
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 69


75
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 70


76
Ustawa budżetowa na rok 2022

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


77
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Wniosek o odrzucenie ustawy


78
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


79
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o odrzucenie ustawy


80
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka


81
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


82
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-9, 14, 16, 17, 20, 22


83
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


84
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

poprawki 11, 12


85
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


86
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


87
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


88
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


89
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Poprawka 1


90
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


91
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1


92
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


93
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Powołanie Ludwika Koteckiego

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Powołanie Przemysława Litwiniuka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 12, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 41

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 46

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 48

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 50

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 51

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 54

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 58

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 60

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 61

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 64

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 65

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 66

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 68

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 69

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 70

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2022

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-9, 14, 16, 17, 20, 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

poprawki 11, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania