Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:19:41

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1