Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:27:08

Poprawka 14

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0