Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:53:00

Poprawka 59

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1