Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-01-2022 godz. 22:19:41

Poprawka 21

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1