Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-01-2022 godz. 22:13:43

Poprawka 1-9, 14, 16, 17, 20, 22

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4