Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:24:58

Poprawka 9

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1