Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:56:44

Poprawka 64

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1