Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:27:31

Poprawka 15

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1