Narzędzia:

Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Dnia 12-01-2022 godz. 21:12:51

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 54 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4