Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:59:20

Poprawka 69

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0