Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Dnia 12-01-2022 godz. 22:24:13

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 44 Nie głosowało: 1