Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Dnia 12-01-2022 godz. 22:25:20

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2