Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 12-01-2022 godz. 22:29:04

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1