Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:49:50

Poprawka 53

Za: 10 Przeciw: 86 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2