Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 22:01:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 69 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 1