Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:18:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1