Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-01-2022 godz. 22:14:59

Poprawka 10

Za: 5 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 2