Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:35:16

Poprawka 27

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2