Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:34:32

Poprawka 26

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0