Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 12-01-2022 godz. 22:09:36

Poprawka

Za: 49 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 1