Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2022

Dnia 12-01-2022 godz. 21:33:01

Poprawka 23

Za: 2 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 1